۲۴ آبان, ۱۳۹۹

۹ تمرین ۲۰ ثانیه ای برای عضلات مورب(عضلات شکم)

یک تمرین ۶ دقیقه ای برای عضلات مورب که می توانید در هر مکان انجام دهید. انکار نمی شود که همه عضلات هسته شما مهم هستند. […]

ورود

Prove your humanity: 5   +   6   =  

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟