گیجی زمان غروب آفتاب

۲۰ آذر, ۱۳۹۹

میخوای بدونی چرا اواخر روز بیحالی و چطور باید با این مشکل مقابله کنی؟

اصطلاح گیجی هنگام غروب آفتاب به حالتی از آشفتگی گفته می شود که در اواخر بعد از ظهر اتفاق می افتد و در شب قرار دارد. […]

ورود

Prove your humanity: 7   +   4   =  

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟